Värdefull information med ett klick...

Hans-Olof Nilsson, bränsleceller och vätgas

Går det att leva utan uppkoppling till elnätet? Hans-Olof Nilsson utanför Göteborg har gett sig sjutton på att lyckas. Vintern ska han klara med en bränslecell i källaren och egentillverkad vätgas. Se artikel i NyTeknik här till höger!

Vad är ett lågenergihus

Allmänt brukar man säga att lågenergihus har lägre energiförbrukning än svenskt regelverk (BBR-kraven). Men inte så lågt som Passivhus eller Plus Energihus. I det svenska samhället finns inga tydliga ramar för vad ett lågenergihus exakt innebär. Däremot måste man alltid uppfylla Boverkets krav när det gäller energiförbrukning.

Passivhus & Lågenergihus

Länkar vidare till FEBY 18 - Kravspecifikation för energieffektiva byggnader

Arkitekten i Frillesås

Jonas Wallmander, AiS-Konsult, samarbetar med Morgan Andrén. Kontoret ligger på torget i Frillesås.